top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Üyelerimiz ve Ziyaretçilerimiz,

İşbu Aydınlatma Metni, Mine Şahin (“Danışman”) tarafından Danışanlar’ının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ve “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Mine Şahin (Bundan böyle “Danışman” olarak anılacaktır.) tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmış olup siz değerli üyelerimizi/ziyaretçilerimizi işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirmek isteriz.

Bu metinde:

 •     www.minesahin.com internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz veya Site/Mobil Uygulama’dan alışveriş yapmanız,

 •     Site/Mobil Uygulama üzerinden site üyesi olmanız (“Üye”)

 •     Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz,

 •     Danışman’ın iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,

 •     Danışman’ın düzenlemiş olduğu eğitim, program, danışmanlık, kampanya, diğer etkinliklere katılmanız,

halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

 

İştirak/Bağlı Ortaklıklar

Kredi Kartı - Ödeme Sistemleri

1.)  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Kimlik Bilgileri, Finans Bilgisi (IBAN bilgisi, hesap no vb.)

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Danışman olarak kişisel verilerinizi, Site veya Mobil Uygulama üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin ve yaptığınız bilgi güncelleme işlemlerinin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya Mobil Uygulama’nın kullanımlarından kaynaklanan/edinilen verilen sistemlerimize kaydedilmesi, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, işlem, bilgi ve ticari iletişim tercihlerini güncelleme, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, iletişim kanalları (çağrı merkezi, mobil uygulama, Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya, şirket portalları ve diğer iletişim kanalları) üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik sayfaları, sözleşmeler, hesabım sayfası başta olmak üzere internet sitemizin /uygulamamızın içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör:GoogleLogin, AppleID Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 • Site ve Mobil Uygulama üzerindeki satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”’na,

 • Site üyeliğiniz kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları ile kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”nıza ve Site üyeliğinizin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamındaki kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”’na,

 • Ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”’nıza,

 • Site ve Mobil Uygulama’nın kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi ile operasyonel süreçlere ilişkin çalışmalar, etkinlik süreçleri ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”’na,

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”’ne,

 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”’na.

 

2.)  Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Danışman tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Danışman tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Danışman tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Danışman‘ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Danışman‘ın ve Danışman‘la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3.) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Danışman tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Danışman tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Danışman tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Danışman‘ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Danışman‘ın ve Danışman‘la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Danışman’ın iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle, tüm bu açıklanan kapsamlarda; KVKK’nın 5. Maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Müşterilere / Kullanıcılara ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,

Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürünün gönderimi için)satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri,(ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için)bankalar ve (teslimat vb. hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS /e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve(gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) tedarikçilerimize,

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan /kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize, bilgi depolama hizmeti için Bulut sağlayıcılarına aktarılabilmekte ve kaydedilebilmektedir.

 

4.) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

 

Kişisel veri sahipleri olarak Danışman tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Danışman, iletilen talebin niteliğine göre en kısa sürede ve/veya en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin yapılan başvurular ilgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması koşuluyla ve/veya bu şartlara uygun olmayan başvuruların şartları karşılanması doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanması halinde başvurunuz değerlendirmeye alınacaktır.

E-Posta: info@minesahin.com

bottom of page